Försvåra intrång av obehöriga med hjälp av stålnätspaneler

Stålnätspaneler - LBF

Svetsade stålnätspaneler som stängsel är en typ av områdesskydd med mycket robust och svårforcerad konstruktion. Fördelen med stängselpaneler är att samtidigt som de är starka, säkra och hållbara att de också är snygga och prydliga. Det går bra att montera stängselpaneler även i ojämn terräng.

Risken för skador på grund av åverkan på svetsade stålnätspaneler är betydligt mindre än på stängsel av typen enkelt flätverk, det vill säga nät på rulle. Därför föredras och förordas stängsel av typ stålnätspaneler av försäkringsbolag. Panelstängsel uppfyller också försäkringsförbundets krav enligt mekaniska skydd RUS200:3.

Prisskillnaden mellan stålnätspaneler och flätverksnät är idag så liten att den inte motiverar val av flätverksnät istället för stålnätspaneler. Särskilt eftersom underhållet av flätverk snabbt ofta kommer upp i belopp som gör att det blir dyrare i längden med flätverk och att man oftare får oönskat intrång eftersom flätverksnät är så enkla att forcera.

LBF Protections AB hjälper dig förutsättningslöst och kostnadsfritt att se över vad du kan göra för att öka ditt områdesskydd och hur du kan styra tillträdet till din fastighet. Välkommen att höra av dig till oss på 0346-94100. Vi arbetar och finns representerade i hela Sverige.