Bullerskydd

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:

Ett bullerskydd är en anläggning avsedd att blockera buller. Bullerskydd är oftast förekommande längs transportleder med tät trafik, såsom järnvägar eller vägar.

Fortsätt läsaBullerskydd

Betonglego & Betongvikter

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:

Betonglego och betongvikter är massiva betongblock som påminner om legoklossar. Dessa används till både permanenta och tillfälliga lösningar. Betonglego och betongvikter stabil och flexibel lösning för främst planlager och stödmurar…

Fortsätt läsaBetonglego & Betongvikter

Slut på innehåll

Det finns inga fler sidor att hämta