Elstängsel

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:

LBF erbjuder elstängsel i olika varianter och storlekar. Elstängsel används främst för att hålla djur inhägnande men även runt industrier för bästa möjliga säkerhet på befintligt stängsel.

Fortsätt läsaElstängsel

Mobilstängsel & byggstängsel

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:

Byggstängsel tillverkad av ett svetsat galler med vertikala och horisontella trådar, som i sin tur är svetsat till en stabil ram bestående av vertikala och horisontella stålrör. Hela panelen är galvaniserad och utgör ett homogent, ekonomiskt och säkert tillfälligt skydd för arbetsplatser, mässor, evenemangsområden mm. Kan kompletteras med gång och körgrindar.

Fortsätt läsaMobilstängsel & byggstängsel

Bommar

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:

3 OLIKA BOMMAR Vi erbjuder 3olika varianter av bommar. Manuell vridbom, Motviktsbom och Motorbom. Läs gärna mer om respektive bom i specifikationer nedan!

Fortsätt läsaBommar

Bullerskydd

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:

Ett bullerskydd är en anläggning avsedd att blockera buller. Bullerskydd är oftast förekommande längs transportleder med tät trafik, såsom järnvägar eller vägar.

Fortsätt läsaBullerskydd

Rotationsgrindar

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:

Våra rotationsgrindar är utformade för att kontrollera och styra åtkomstkontroll där bevakade passager krävs. Våra produkter är avsedda för att integreras med ett elektroniskt system för gångtrafik vanligtvis (ID06). Produkterna är avsedda för kontinuerlig drift och hantering av en hög passagetäthet.

Fortsätt läsaRotationsgrindar

Betonglego & Betongvikter

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:

Betonglego och betongvikter är massiva betongblock som påminner om legoklossar. Dessa används till både permanenta och tillfälliga lösningar. Betonglego och betongvikter stabil och flexibel lösning för främst planlager och stödmurar…

Fortsätt läsaBetonglego & Betongvikter

Slut på innehåll

Det finns inga fler sidor att hämta