0346 - 94100

Öppettider

Mån - Fre 07:00 - 16:00

Fraktvillkor

När du begär offert kan du be att få fraktpris och fraktvillkor samtidigt. Ange destinationsort och postnummer för att fraktpris ska kunna lämnas.

Givetvis kan du också välja att hämta din beställning på vårt lager.

Visa pdf

Trygghet

Service

Garanti

Bullerskydd

Befolkningen ökar i Sverige samtidigt som våra tomter krymper och vi bor alltmer närmare vägar och industrier. Bullerskydd hjälper mot trafikbuller och andra störningar i området. Nästan två miljoner människor i Sverige utsätts för trafikbuller som är högre än 55 dBA utomhus vid bostaden (Naturvårdsverket).

Bullerskydd mot ett växande samhällsproblem

Buller är ett växande problem som drabbar fler och fler människor och skapar ekonomiska och hälsokonsekvenser.  Undersökningar visar att arbetsplatser som inte har något buller har lägre sjukskrivningar och en högre produktivtet än arbetsplatser med buller. Därför är bullerskydd en bra investering för både hälsan och ekonomin då konsekvenserna kan vara höjd hjärtfrekvens och tillfälligt förhöjt blodtryck till följd av exempelvis plötsliga ljud. Andra negativa effekter är sömsvårigheter samt försämrad koncentrations- och inlärningsförmåga.

LBF erbjuder olika typer av bullerskydd, både för offentliga miljöer och privata fastigheter. Vi levererar bullerskydd som uppfyller Trafikverkets krav samt bullerskydd i komposit, ett miljövänligt och hållbart material. Fråga oss gärna så lämnar vi en offert efter dina behov.