Tjänster

Entreprenad

Vi samarbetar med auktoriserade stängselmontörer i hela Sverige som vi kan rekommendera. De tillhandahåller såväl totalentreprenad som underentreprenad och tar ansvar för allt från schaktning, gjutning, asfaltering och montering av stängsel, grindar, staket mm. Alla entreprenader genomförs med kvalificerad personal. Samtliga montörer är anslutna till ID06.